Historik om Idun 24

Servicehuset Fristad uppfördes 1983 av Svenska Bostäder och rymde ursprungligen kollektiv- och serviceboende. 

År 2004 övertogs förvaltningen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Anläggningen har byggts om och förändrats under åren och rymmer gruppbostäder, sjukhem samt andra verksamheter.

Namnet Bromsten har tolkats som Brommabornas sten och syftar på en fornborg. Äldsta kartan från 1706 visar tre gårdar. I början av 1900-talet styckades marken upp och under de följande decennierna växte ett villasamhälle upp. På höjden bakom servicehuset ligger Ellen Keyskolan. Den uppfördes på mark som uppläts av bankiren Carl Cervin, som ett uppfostringshem och hette ursprungligen Hemmet Fristad.

Det moderna Fristad består av fyra kopplade stjärnhus, som ritades av arkitekten Gunnar Andersson. Genom variation i våningsantal och utformning har skalan anpassats till omgivningarna. Byggnaderna har tidstypiska putsade fasader samt spröjsade fönster. Taktäckningen, med falsad slätplåt, valdes för att ge en koppling till det gamla hemmet Fristad.

Dela på: