Stranninge 1

Tensta servicehus

Stranninge1.jpg Stranninge2.jpg Stranninge3.jpg Stranninge4.jpg

Fastigheten är belägen strax intill Tensta centrum, nära t-bana och bussar. Här bedrivs ett gruppboende, stödboende och vård- och omsorgsboende samt en närakut, restaurang, dagverksamhet och samlingsrum.

Dagverksamheten i fastigheten ordnar olika aktiviteter och utevistelser på fastighetens gårdar. Här finns bland annat ett växthus, en gotlandsgunga, fontän och markbelysning.

Tensta servicehus återspeglar 1960-talets planerings- och arkitekturideal som rådde när det så kallade Miljonprogrammet förverkligades. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Elinsborgsbacken 3A-3B, 163 64 Spånga
Stadsdel Spånga Tensta
Område Spånga
Area BRA 17 464 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

Utomhus finns skulpturen Samspråk vid badet. Det är en 160 cm hög skulptur i brons på stensockel av konstnär Ansgar Almqvist(1889-1973).

Dessutom finns på innergården skulpturen Hero, en uthuggen tjur i granit står på en stor sten. Konstnär: Olof T. Ohlsson

Inomhus, mitt emot receptionen sitter en väggrelief av Azariz Mbatha. Det är en emaljmålning som består av nio ihopsatta plåtar.

I entrén finns också dekorationsmåleri föreställande båtar. Konstnär okänd.

I en korridor finns två väggmålningar (dekoration) föreställande hav.  Konstnär: R. Minoo

Tillkomstår:1996

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se