Vattenpasset 16

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Tideliusgatan 16, 118 69 Stockholm
Område Södermalm
Area BRA 4 032 kvm

Fastigheten består av en sexvåningars byggnad som uppfördes på 1910-talet till minne av Oskar II och Sofias guldbröllop och byggdes om 1996.

Guldbröllopshemmet är ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I huset finns även dagverksamheter, en verksamhet för personer med demensdiagnos och en för social dagverksamhet. 

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se