Vattumannen 31

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Timmermansgatan 27, 118 55 Stockholm
Område Södermalm
Area BRA 4 948 kvm

Magdalensgården är en sjuvåningsbyggnad som uppfördes 1962 och byggdes om mellan 1996 och1998. Magdalenagården är ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se