Information angående lättnader för det lokala näringslivet

Till följd av covid-19-viruset drabbas flera näringar i Stockholms stad hårt. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Hyresinbetalningar lokaler

Stadens fastighetsägande förvaltningar och bolag möjliggör för uppskov av inbetalning av lokalhyran för till exempel privat kulturverksamhet, campingplatser, restauranger och annan företagsverksamhet, som kan påvisa bristande intäkter på grund av covid-19-viruset. En enskild bedömning görs av ansvarig förvaltning och bolag.

Hyresrabatt

Regeringen har beslutat om statligt stöd för hyresrabatter. Stödet innebär att hyresvärden kan söka kompensation för hyresrabatter som ges till hyresgäster i utsatta branscher.

Lokahyresgäst hos Micasa Fastigheter

Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter kan söka uppskov med hyresbetalning eller hyresrabatt. Även hyresgäster som inte omfattas av det statliga stödet, kan ansöka om hyresrabatt. Micasa Fastigheter gör en individuell, affärsmässig bedömning av varje hyresgästs situation.

För att ansöka om uppskov med hyresbetalningen eller hyresrabatt behöver du fylla i en blankett som finns här till höger. För att ta ställning till hyresrabatt behöver Micasa Fastigheter även underlag för lokalhyresgästens ekonomiska situation. Det framgår av blanketten vilka underlag som Micasa Fastigheter behöver.

Skriv ut och fyll i blanketten eller fyll i den digitalt. 

Skicka sedan blanketten och de underlag Micasa Fastigheter behöver, antingen med vanlig post till Micasa Fastigheter, Box 1298, 164 29 Kista eller skicka den med e-post till din förvaltare eller till info@micasa.se

Du behöver veta ditt kontraktsnummer när du har kontakt med oss.

Sista ansökningsdag för hyresrabatt är 2020-05-31. 

Här kan du läsa mer om stadens information gällande lättnader för lokala näringslivet 

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket

 

 

Dela på: