Vi åtgärdar endast akuta ärenden

För att undvika smittspridning av covid-19 utför vi endast akuta reparationer i fastigheterna samt respekterar det besökstopp på äldreboenden som nu gäller. För företag som jobbar på uppdrag av oss gäller nya rutiner.

På Micasa Fastigheter gör vi vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, anhöriga och samarbetspartners för risk för smitta av covid-19/coronavirus. Vi har alla ett ansvar att förhindra smittspridningen, samtidigt som vi har en viktig verksamhet som måste fortsätta fungera.

Våra hyresgäster, dels de som är direkthyresgäster i seniorlägenheter, dels de som bor i våra vård- och omsorgsfastigheter, är alla i den riskgrupp Folkhälsomyndigheten särskilt vill skydda. Därför gäller nu följande hos oss på Micasa Fastigheter och för de som arbetar i våra fastigheter på vårt uppdrag:

Endast akuta reparationer i verksamheter och lägenheter
Från och med den 19 mars avhjälper vi endast akuta fel. Det innebär att vi tar emot felanmälningar och gör en bedömning efter en särskild lista. Akut är det om det är risk för skada på människa eller fastigheten. Till exempel om det sprutar vatten, är totalstopp i ett rör eller om en glasruta eller eluttag är trasigt.
Innan besök sker i vård- och omsorgsfastigheter och på servicehus så kontaktar vi verksamhetschefen för att rådgöra om hur besöket planeras in på bästa sätt. Detta gäller även jobb som utförs av de som arbetar på vårt uppdrag.

Vi avslutar arbeten som påbörjats
Grundregeln är att påbörjade arbeten färdigställs.
I tomma lägenheter och lokaler, tekniska utrymmen och allmänna ytor där det går att röra sig utan kontakt med äldre kommer vi att fortsätta arbeta som vanligt.

Nycklar och besök på vårt kontor
Vår reception är öppen för nyckelutlämning. När du lämnar in eller hämtar ut nycklar uppskattar vi om du inte står alldeles nära receptionsdisken utan håller avstånd.
Välkommen att ringa vår kundtjänst på 08-508 360 01 om du har några frågor.

Handhygien är viktigt
Det är viktigt att man gör allt för att hindra smittspridning. Därför uppmanar vi alla att tvätta sig noga med tvål och vatten i minst 30 sekunder, använda handsprit och undvika att röra ansiktet. När vi besöker hyresgäster spritar vi händerna före och efter varje lägenhetsbesök.

Hur länge ska det vara så här?
Vi vet inte hur länge det här läget kommer gälla. Vi följer de rekommendationer som Stockholms stad ger sina medarbetare, samt det myndigheterna säger. Utifrån det beslutar vi löpande hur vi ska agera.

Vi kommer att fortsätta uppdatera information på vår webbplats och informerar också de som ringer oss om att vi endast avhjälper akuta fel i seniorlägenheter och verksamheter.

För mer information om corona
Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Mer information:
Frågor & svar Folkhälsomyndigheten
Region Stockholms information
Information Stockholms stad


Dela på: