Allas bidrag räknas – Vi sparar el

Vi behöver alla hjälpa till att minska elanvändningen. Och vi bidrar genom att spara el där det går och med liten påverkan på verksamheten.

– Micasa är energicertifierade sedan 2012 och har höga energikrav på nya installationer i byggprojekt. Detta fortsätter vi jobba med. Vi har våra ”energiglasögon” på oss i arbetsvardagen och tittar på om det finns något ytterligare som vi kan göra för att bidra till minskad energianvändning, säger William Olofsson som är energiingenjör inom Micasa.

Micasa ser fortlöpande över hur vi kan minska elförbrukningen och tillsammans med stadens övriga bostads- och fastighetsbolag har vi tagit fram en långsiktig plan. Vi ser över rutinerna för den dagliga driften av våra fastigheter. I detta ingår bland annat att:

  • Tidkanaler och styrning av ventilationsaggregat och belysning är optimal
  • Elförbrukare som inte behövs slås av
  • Intensifiera uppgradering till LED-belysning i kombination med optimerad styrning
  • Vi kontrollerar att uppvärmningssystem går optimalt och att vi inte har några övertemperaturer utöver de 22 grader som vi garanterar våra hyresgäster.

– Vi har ett långsiktigt arbete för att minska el och energianvändning genom modernisering och utbyte av belysning, ventilationsaggregat och fläktar. Vi optimerar även våra värmepumpar. Detta arbete kommer att intensifieras under återstående del av 2022 och 2023, säger William.

Jul- och säsongsbelysning är uppskattade trivselinslag. På vård- och omsorgsboenden kommer man fortsättningsvis att få använda den typen av belysning. Samma sak gäller i våra seniorbostäder då detta är hyresgästens egen hemmiljö.

Vi kommer även i år att ha granar med julbelysning på våra gårdar. Men här säkerställer vi att det är ledbelysning och att belysningen är tidsstyrd, till att lysa när våra hyresgäster har möjlighet att njuta av belysningen.

Mer information

Du kan läsa mer om läget i energiförsörjningen och hur Stockholm stad jobbar med detta på Stockholms stads webbplats. Där hittar du även vardagtips som bidrar till en minskad energianvändning. Till Stockholms stads webbplats


Dela på: