Corona-pandemin: allmänna råd till boende och besökare

Under den pågående corona-pandemin har vi alla ett ansvar för att förhindra smittspridning så mycket som möjligt. Läs om hur du själv kan bidra.

Du kan själv bidra genom att:

  • Stanna hemma om du är sjuk! Undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.
  • Håll god handhygien! Tvätta händerna ofta och noga i minst 30 sekunder.
  • Nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga.
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.

Hjälp gärna till om du har en anhörig eller granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket.

Du som är över 70 år och inte kan få hjälp av en anhörig kan kontakta Stockholms stad genom att ringa eller mejla Äldre direkt . Äldre direkt hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor. Telefon: 08-80 65 65
E-post: aldredirekt.service@stockholm.se

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt Sjukvårdsrådgivningen 1177. Undvik att ringa om det inte är akut, på så sätt hjälper du de som verkligen behöver komma fram att kunna göra det.

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se, www.krisinformation.se och start.stockhom.se
eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se/Stockholm/ hittar du information om corona-viruset på flera olika språk.

At www.folkhalsomyndigheten.se and www.1177.se/Stockholm/ you can read information about the corona virus in different languages.


Dela på: