Ändrade regler för förmedling av seniorlägenheter

Man måste nu ha bott i Stockholms stad de senaste två åren för att kunna söka seniorbostad enligt de särskilda förmedlingsreglerna, där man få en kortare kötid än i den vanliga kön.

Micasa Fastigheter har sedan 1 januari 2018 förmedlat seniorlägenheter enligt särskilda förmedlingsregler. Reglerna innebär att personer som är lägst 65 år och bor otillgängligt och/eller känner oro, har möjlighet att söka en seniorbostad utanför den ordinarie bostadskön.

Från den 1 oktober 2019 gäller även att personer behöver ha varit folkbokförda i Stockholms stad sedan minst två år. Ändringen gäller nyanmälningar från 1 oktober.

Precis som tidigare behöver man intyg från bistånds-handläggare anställd av Stockholms stad eller vårdpersonal inom primärvård eller rehabilitering genom Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) för att kunna söka seniorbostad enligt de särskilda förmedlingsreglerna.


Dela på: