Angående Com Hem och TV4

TV4 och C More visas för närvarande inte i Com Hem:s TV-nät på grund av att avtalet mellan deras ägare har upphört. Förhandlingar pågår mellan parterna. Micasa är inte part i avtalet och kan inte påverka det i nuläget.

Enligt information från Com Hem så har avtalet mellan Com Hem, som levererar TV i våra fastigheter, och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More, upphört att gälla. Com Hem har meddelat att de ersätter dessa kanaler med annat utbud tills vidare. Com Hem och Telia förhandlar med varandra, och Micasa kan som fastighetsägare inte påverka processen.

Com Hem meddelar också att ni som köpt individuella digital-tv-abonnemang ska få mejl och sms om ersättningskanaler eller annan kompensation.

För mer info om förhandlingarna, se Com Hem:s och TV4:s hemsidor.
https://www.comhem.se/
respektive
https://www.tv4.se/


Dela på: