Besöksförbud på stadens äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på stadens vård- och omsorgsboenden och servicehus. Förbudet gäller 3 december–12 december.

Vi på Micasa Fastigheter förstår att det kan väcka både oro och ledsamhet att inte ha möjlighet att ta emot besök eller att besöka sina anhöriga.

Medarbetarna på stadens särskilda boenden för äldre, som är verksamma i våra fastigheter, kommer att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

På Stockholms stads webbplats står att läsa att verksamhetsansvarig kan besluta om undantag för boendes make, maka, sambo, registrerad partner eller personer under 18 år som besöker en förälder. Undantag kan också göras vid särskilda situationer. Då behöver man prata med boendet om hur besöket kan göras på ett smittsäkert sätt. Läs mer på webbplatserna:
start.stockholm
folkhälsomynidgheten.se

 


Dela på: