Broddar till äldre

Du som har hemtjänst eller trygghetslarm och är över 75 år, får gratis broddar av Stockholms stad.

Målet är att öka tryggheten vintertid och minska halkolyckor och fallskador. För att få broddarna kontaktar du stadsdelsförvaltningen där du bor. Broddarna distribueras på olika sätt i olika stadsdelsförvaltningar.
Du kan läsa mer på www.stockholm.se/broddar


Dela på: