Byggentreprenörer - se hit!

Vi avser att snart gå ut med en ny upphandling för ett ombyggnadsprojekt nybyggnation av seniorbostäder i Blackeberg.

Det är vår fastighet Dalbon 1 i Blackeberg i Stockholms stads västra förortsområde som ska renoveras och byggas om till moderna seniorbostäder. Nu vill vi ta del av er expertis för att utforma ett högkvalitativt upphandlingsunderlag för projektet. Vårt syfte är ge branschen bästa möjliga förutsättningar att lämna in sina anbud vilket i förlängningen bidrar till ett gott samarbete och en god affär för båda parter. Vi har ställt samman 16 frågor som vi önskar era svar på senast den 2023-02-03. Frågorna och mer information finns på webbplatsen Kommers annons.se eller i länken https://bit.ly/3Hs7Cr5


Dela på: