De bygger för oss på Kista torg

Idag har vi tecknat kontrakt och inlett ett viktigt samarbete med ByggPartner. Det handlar om en omfattande utveckling av kvarteret Köpenhamn 1 på Kista torg.

Projektet innefattar en totalrenovering av Kista servicehus samt produktion av 99 nya seniorbostäder i en annan del av fastigheten.

Vi är stolta att kunna presentera ett projekt som har stor betydelse för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och Stockholms stad. Vi har god erfarenhet av ByggPartner från tidigare byggprojekt och ser fram emot fortsatt samarbete, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter.

Upphandling av entreprenör har utförts genom selektivt förfarande och entreprenadformen är en totalentreprenad, där ByggPartner utför arbetet på uppdrag av Micasa Fastigheter.

Att få arbeta med ett allmännyttigt bolag som Micasa och skapa nytta för de äldre är helt i linje med ByggPartners värdegrund. Vi är mycket glada över uppdraget, säger ByggPartners vd, Fredrik Leo.

Fastigheten Köpenhamn 1. Fotograf: Olof Holdar

Om projketet 
Det är två lamellhus från 1977 som står inför upprustning. Den första etappen innebär totalrenovering av det befintliga servicehuset i fastigheten, och sker på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Den andra etappen innefattar produktion av 99 helt nya seniorlägenheter.

Projektet inleds med renovering av servicehuset: Planerad start Q4 2020. Beräknat färdigt Q2 2022.
De nya seniorlägenheterna beräknas stå klara till hösten 2023.

Nu ser vi fram emot november och projektstart!

Bild från kontraktskrivandet, från vänster: 
ByggPartner: Jimmy Eriksson och Jan Kroon, ombud. Från Micasa Fastigheter: Karl Frisell, projektchef, Maria Mannerholm, VD, Agnes Renström, projektledare och Örjan Rosvall inköpschef.

Till pressmeddelandet


Dela på: