Eldningsförbud i Stockholm

Det vackra, soliga vädret gläder många Stockholmare men det har också lett till att markerna är extra torra och tillsvidare råder generellt eldningsförbud i hela länet.

Enligt Stockholm brandförsvar innebär eldningsförbudet bland annat att grillning endast är tillåten i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen görs av Länsstyrelsen i Stockholms län, i samråd med länens räddningstjänster, utifrån SMHIs prognos.

Stockholm brandförsvars webb finns mer information om aktuell brandrisk och där finns också ett telefonnummer att ringa för att se vad som gäller vid grillning.


Dela på: