Ett av husen i Fruängsgården blir tillfälligt boende för nyanlända

Servicehuset Fruängsgården står idag delvis tomt och ska inom kort byggas om till seniorbostäder. Men medan vi planerar för renovering och ombyggnation av fastigheten erbjuds Staden använda lägenheterna som genomgångsbostäder för nyanlända.

I höstas sa Hägersten/Liljeholmens stadsdelsnämnd upp sitt hyreskontrakt för Fruängsgårdens A-hus utifrån sin bedömning av behovet av servicehuslägenheter i stadsdelen. Micasa Fastigheter tog då beslutet att utreda möjligheten att pröva en anpassning till seniorboende för A-huset samtidigt som behövligt underhåll genomfördes. Ett beslut med den inriktningen fattades av bolagets ledning och styrelse i december 2019.

Stockholms stad har stort behov av genomgångsbostäder för nyanlända familjer. Så istället för att A-huset på Fruängsgården ska stå tomt i väntan på byggstarten kommer det att hyras ut till SHIS, stadens bostadssociala resurs. SHIS hyr i sin tur ut lägenheterna till nyanlända som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som anvisats till Stockholm av Migrationsverket.

- Det är en effektiv lösning att erbjuda Staden Fruängsgården under tiden vi förbereder fastigheten för renovering och ombyggnation till seniorbostäder, säger Gunnar Ohlsén, chef för Fastighetsutveckling på Micasa. 

I sommar hoppas Staden att nyanlända familjer kan flytta in i det 60-tal lägenheter som nu står tomma. Det finns fortfarande 40 servicehuslägenheter för äldre kvar på Fruängsgården, i hus C.

- Vi räknar med att starta ombyggnationen av Fruängsgården till seniorbostäder under hösten 2021. Då ska alla beslut, tekniska utredningar av fastigheten, upphandlingar och bygglov vara klara, säger Gunnar Ohlsén.

Micasa Fastigheter har i uppdrag från Stockholms stad att bygga fler hyreslägenheter för stadens äldre, 65+ för att möta den ökande äldrebefolkningen.
- Det är en del av vårt uppdrag för Stockholm stad, att i linje med äldreboendeplaneringen bidra till försörjningen av äldrebostäder, säger Gunnar Ohlsén.

Micasa Fastigheters seniorlägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. För att få en lägenhet måste den sökande vara registrerad hos Bostadsförmedlingen.

Läs mer om hur bostäderna förmedlas: bostadsformedlingen.se/seniorbostad

 


Dela på: