Fiberinstallation och övergång till Telia Öppen fiber

Utvecklingen av digitala tjänster går mycket snabbt. Kontakter med myndigheter, företag och samhällstjänster går mer och mer över till att vara internetbaserade och vi har kontakt med anhöriga och vänner via olika digitala kanaler.

För att klara stora informationsflöden är optisk överföring i fiber överlägset mot kopparledning (den lösning som ComHem använder i dag). Därför fortsätter Micasa att satsa på att utrusta sina fastigheter med fiberoptik.

Vi har sedan 2014 kontinuerligt installerat fiber i våra fastigheter. Fibernätet Micasa har valt är Telia Öppen fiber. Att nätet är öppet innebär att man kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. För att utnyttja fibertekniken köper man tjänster för TV, telefoni och internet av tjänsteleverantörer, enligt de priser som leverantörerna erbjuder. På www.bredbandswebben.se kan du se om den gata du bor på har fiber installerad och vilka erbjudanden som finns.

När man går över till Telia Öppen fiber ingår samma basutbud om sju kanaler som idag finns i ComHem-abonnemanget. Kanalerna följer med den svarta TV-boxen från Telia. Kanaler som ingår i basutbudet är: SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV4 samt Axess TV.

Nedsläckningen av ComHem Framskjuten
Som vi tidigare berättat är Micasas avtal med ComHem uppsagt men själva nedsläckningen av ComHem är skjuten till 2019. I dagsläget ser det ut som om vi kommer att avsluta ComHem efter sommaren 2019. Men vi släcker inte ned alla våra ComHem-fastigheter på en gång. Vi kommer att göra det i omgångar. I god tid går Micasa ut med information om när och hur just din fastighet berörs av stängningen och hur vi kan hjälpa till att göra övergången från ComHem till fiber så smidig som möjligt för våra hyresgäster.

Läs mer
Läs gärna mer om fiber här på www.micasa.se/fiber. Vi har också en broschyr, ”Fiber i din fastighet” som beskriver tjänsten, som går att beställa via länken här.


Dela på: