Förändringar i sophämtningen

Stockholm Vatten och Avfall informerar om att de upphandlat ny entreprenör för sophämtning. Ny personal är nu under upplärning och överföring av information om turer, portkoder och nycklar till soprum tar tid.

1 oktober förändras också rutinerna för sophämtningen i staden. Förändringen har förberetts under lång tid men det kan under en övergångsperiod bli vissa förseningar i sophämtningen på grund av omläggningen av körturer och sophämtare som är nya i sina områden. 

Sortera – komprimera – förslut
Felanmäl utebliven sophämtning till din hyresvärd/fastighetsvärd/ styrelse så reklamerar de till Stockholm Vatten och Avfall.

Det du som boende kan göra är att:

• Minska mängden avfall genom att sortera extra noga
• Lämna förpackningar till återvinningsstationen
• Sortera ut matavfall om möjlighet finns
• Försluta varje soppåse noga (minskar risk för dålig lukt)
• Platta till ditt hushållsavfall för att spara plats i soprummet

Hjälp sophämtarna att hitta till soprummet
De nya sophämtarna kan ha problem att hitta till stadens soprum. Om du ser en sopbil utanför din fastighet, fråga gärna om personalen hittar till soprummet, annars visa vägen om du har möjlighet. Om soprummet blir fullt kan du slänga dina sopor i de containrar som Stockholm Vatten och Avfall placerar ut runt om i staden samt på fyra stycken återvinningscentraler.

www.svoa.se/avfall-ochatervinning under driftstörningar finns adresser till containrarna.


Dela på: