Framtidens äldreboenden – trygga, trivsamma och resurseffektiva

Tillsammans med representanter från stadsdelarna, äldreförvaltningen och pensionärsråd samt i samråd med forskare på KTH och KI utarbetar Micasa Fastigheter ett ramprogram för framtidens äldreboende.

Fram till år 2040 ska Micasa Fastigheter bygga 21 vård- och omsorgsboenden. Tanken är att skapa ett ramprogram som håller över tid och som kan fungera som utgångspunkt i varje enskilt byggprojekt, ge inspiration och vägledning så att inte grundarbetet måste göras om inför varje nybyggnadsprojekt.

Målet är standardiserade principer, effektivare projektering och produktion. Det ska vara möjligt för arkitekter att göra en första skiss utan utredning. När så många aktörer har arbetat fram programmet tillsammans förloras heller ingen tid för förankring.

Ramprogrammet är grunden för ett tekniskt detaljerat ramprogram för det enskilda projektet.

Principer för utformning av generella funktioner som ska finnas i boendena och vilka ramar som ska gälla, exempelvis för storleken – på lägenheter, gemensamma utrymmen och verksamhetslokaler – följer gällande lagstiftning och regelverk.

Planeringsprinciperna för ramprogrammet tar också hänsyn till tillgänglighet, orienterbarhet, flöden, trivsel, trygghet, social samvaro, måltidssituation, utemiljö och jämställdhet.

Illustration: MAF Arkitekter


Dela på: