Hyresbladet för februari

Hyresbladet för februari är på väg och når hyresgästerna i dagarna. I bladet berättar vi bland annat att Micasa under en sexmånadersperiod genomför ett försök med seniorvärd i fem utvalda fastigheter.

Du kan också läsa om snöröjning och halkbekämpning kring Micasas fastigheter, vad du kan göra för att underlätta för snöröjarna och hur du anmäler brister i snöröjningen.

Klicka här för att läsa hyresbladet för februari på skärmen! 


Dela på: