Hyresbladet för maj

I hyresbladet för maj står bland annat att läsa om hur du kan bidra till en bättre miljö genom att sortera dina hushållssopor och att Micasas hyresgäster får ta del av fastighetsinformation till sommaren.

Hyresbladet kommer med hyresavin. Du kan också läsa bladet här. 


Dela på: