Hyresbladet juni

Upprustning av hissar, testhorn till alla hyresgäster i seniorlägenheterna är några av nyheterna i månadens blad.

I juninumret berättar vi om upprustade hissar och omgjorda källsorteringsrum. Det är arbeten som vi utfört efter önskemål från våra direkthyresgäster som svarat på hyresgästenkäten AktivBo. Läs också om varför vi delar ut testhorn till våra hyresgäster i seniorlägenheterna under vår och sommar.

Trevlig läsning Hyresbladet juni 2021


Dela på: