Hyresförhandlingen för 2024 är klar

Förhandlingen om 2024 års hyror landade på en höjning med 5,2% för våra hyresrätter.

Hyreshöjningen gäller retroaktivt fr o m den 1 januari. För att inte hela den retroaktiva summan ska behöva betalas på en och samma gång, har vi valt att fördela den på avierna för mars, april och maj.

Micasa har inget vinstkrav från ägaren, Stockholm stad, vilket betyder att hyrorna inte påverkas av att något överskott levereras. Höjningen har dock en stark koppling till läget i vår omvärld. Inflation, räntehöjningar och prisökning i byggbranschen innebär kostnadsökningar för såväl sophantering, el och vatten, som för underhåll och renovering. Men vi ska fortsätta leverera god service till våra hyresgäster. Det förutsätter att vi tar ansvar för och förvaltar våra fastigheter väl.


Dela på: