Nya förmedlingsregler för seniorbostäder

Från 1 januari 2018 införs nya regler för vem som först får en lägenhet i Micasa Fastigheters seniorbostäder i Stockholms stad. Äldre som är över 85 år som vill flytta och äldre mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och otrygghet ska prioriteras först när nya lägenheter blir lediga.

Det här gäller alla seniorlägenheter i Stockholms stads bostadsbolag för omsorgsfastigheter, Micasa Fastigheter. Om det inte finns någon i de prioriterade grupperna som behöver en lägenhet fördelas lägenheten efter kötid hos Bostadsförmedlingen till personer över 65 år som är folkbokförda i Stockholm stad. Det här innebär att just de seniorlägenheter som Micasa Fastigheter äger på ett tydligare sätt riktas till dem med störst behov. Tidigare har lägenheter i seniorboenden endast fördelats efter kötid hos Bostadsförmedlingen.

Seniorbostäder är lägenheter som är anpassade för äldre dit den som är över 65 år kan flytta utan att få ett biståndsbeslut från kommunen. Micasa Fastigheters seniorbostäder har gemensamhetslokaler som inbjuder till social samvaro. I vissa seniorbostäder kommer det även att finnas aktivitetscenter där stadsdelen erbjuder verksamhet som är särskild riktad till äldre.


Dela på: