Ring för snöskottning och annan akut felanmälan

Det är viktigt att du alltid kontaktar vår kundtjänst via telefon för att få hjälp med akuta ärenden, som exempelvis snöröjning och is på tak i våra fastigheter och på gårdar.

Anmälan via epost hanteras i turordning och ditt ärende riskerar lägre prioritet än nödvändigt. Ring oss på 08-508 360 01 för akut felanmälan. Välkommen!

Snöröjning av stadens vägar och gator sköts av Stockholms stad.


Dela på: