Så minskar vi smittspridning i våra fastigheter

För att minska spridning av coronoaviruset anpassar Micasa Fastigheter, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, verksamheten på flera olika sätt.

Det besöksförbud som regeringen införde för att förhindra spridningen av covid-19-viuset gäller särskilt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende där vård- och omsorgsverksamheten i huset ansvarar för att besöksförbudet följs. Förbudet innefattar således inte Micasa Fastigheters egna seniorlägenheter men vi arbetar på flera sätt för en minskad spridning i alla bolagets fastigheter. 

Till exempel informerar vi våra hyresgäster om vikten av att hålla social distans och sätter upp anslag i husen med information, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, om vad hyresgästen själv kan göra för att undvika att bli sjuk och smitta. Vi har ökat städningen till samtliga ytor i fastigheterna och ser till att det finns möjlighet att hålla god handhygien. Micasa Fastigheter begränsar också de sociala ytorna i husen, och de aktivitetscenter som drivs av stadsdelsförvaltningarna har tillfälligt stängts ned.

Läs mer om vad du som hyresgäst och besökare kan göra för att förhindra smittspridningen, här


Dela på: