Snöröjning kring våra fastigheter

Tillsammans med våra entreprenörer står vi redo att röja snö och halkbekämpa kring våra fastigheters entréer och gårdar när snön börjar falla. Här hittar du kontaktuppgifter för att anmäla snö, halka och istappar.

Våra entreprenörer ansvarar för att röja snö och halkbekämpa kring våra fastigheters entréer och gårdar. Ring vår kundtjänst på tel: 08-508 360 01 eller skicka e-post till felanmalan@micasa.se om du upptäcker brister i vår egen snöröjning.

Snöröjning av gator och vägar

Stockholms stad sköter snöröjning av gator, vägar, trottoarer och parkeringsplatser. Ring Stockholms trafik- och utemiljös felanmälan: 08-651 00 00 eller gör en felanmälan via formuläret på www.stockholm.se/felanmalan om du upptäcker brister i stadens snöröjning.

Läs mer på www.stockholm.se/sno

Istappar eller risk för takras

Ring Stockholms stads istappstelefon på: 020-47 82 77 för att anmäla farligt hängade istappar eller risk för takras.


Dela på: