Sommarblommorna gör entré

I slutet av juni byts vårens blommor ut mot sommarblommor i krukor. Varje år planteras tusentals blommor ut till gårdarna efter säsong.

Våra markentreprenörer planterar ut cirka 30 000 plantor i år för vårt sommarblomsprogram, säger Marie Öckert, trädgårdsförvaltare.


Marie Öckert

Sommarblomsprogrammet har ett urval av blomsorter och färger som byts ut varje år med tre års intervall innan det börjar om igen från år ett. Sommarblommorna 2022 innehåller en mix av petunior, dahlior, blåsalvia och njurvinda.
– Under åren har vi fått byta ut en del av sorter om det inte fungerar av vissa orsaker. Ibland kan det bero på att växterna utsätts för ohyra eller inte passar ihop storleksmässigt, säger Marie. Micasa bidrar till den biologiska mångfalden i Stockholm genom att tänka på valet av växter och genom att skapa små ytor med ängsmark för bin och fjärilar. Några ängar finns redan och det planeras nya vid fler fastigheter.

Text: Lena Videgren
Bilder: Lena Videgren och Marie Öckert


Dela på: