Våra 4000 träd inventeras

De skapar inte bara en vacker miljö, de ger också skugga, syre och minskar stress. Just nu pågår en inventering av de tusentals träd som pryder våra innergårdar.

Träden är en viktig del av våra utemiljöer och då och då behöver de ses över och vårdas. Madeleine Elmquist är Strategiskt utemiljöansvarig hos Micasa Fastigheter med ansvar för skötsel av bolagets cirka 4 000 träd.

- Vi gör inventeringen för att få en helhetsbild av vårt trädbestånd, säger Madeleine. En del träd är inte mer än ett par år gamla, andra kan vara ett par hundra år.
Inventeringen görs av arborister som tittar på trädens vitalitet, eventuella risker och om ett träd har ett högt biologiskt eller kulturellt värde. Resultatet blir en trädvårdsplan för hur vi ska vårda träden. För vissa träd kan planen innehålla aktiviteter som beskärning och fällning, eller en rekommendation om ny bedömning inom ett par år.

Träden är en investering och har ett stort ekonomiskt värde. Ett större träd kan vara värt flera hundratusen kronor.

- Men det viktigaste är ju egentligen att de är värdefulla för oss människor och vår omgivning, säger Madeleine. De ger skugga en het sommardag, skapar en vacker, trivsam miljö och den gröna färgen sägs minska stress. Efter inventeringen tas en trädvårdsplan fram som vi kommer att arbeta efter de kommande fem åren.


Madeleine Elmquist


Dela på: