Vi bygger nytt i Rinkeby Allé

Det ska bli spännande att bygga nytt. Nu pågår anbudsutvärdering.

Micasa Fastigheter AB tackar alla anbudsgivare som lämnat anbud.
Upphandlingsprocessen fortsätter med att upphandlingsgruppen inom Micasa utvärderar anbuden och bedömer dessa utifrån förfrågningsunderlaget.

Nästa steg i processen är att bjuda in anbudsgivare till anbudspresentationer där entreprenörerna har möjlighet att presentera sina anbud muntligen.Foton: Winroth arkitekter AB


Dela på: