Affärsidé och vision

 

Micasa fastigheter i Stockholm AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar omsorgsfastigheter i Stockholms kommun. Vi ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Stockholms stad har gett oss i uppdrag att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre samt till personer med funktionsnedsättning, och till av staden prioriterade grupper.

 

Micasas vison är Ett boende att se fram emot.

Micasas värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens - vilket ska genomsyra bolagets verksamhet.

Micasas ledord i arbetet är tillgänglighet, trygghet och hållbarhet.

 

 

 

Dela på: