Årsredovisningar

Här kan du ladda ned Micasa Fastigheters årskrönikor som pdf.

Kort axplock ur 2020 års krönika 

Bolagets har under 2020 lanserat vår Uppförandekod (Code of Conduct) och införskaffat en visselblåsartjänst.

Micasas arbete med energieffektiviseringar har fortsatt under 2020. Arbetet med att öka möjligheten för hyresgäster att samla in matavfall har fortgått under 2020 även om tempot dragits ned på grund av pandemin. I slutet av 2020 fanns matavfallsinsamling i 73% av Micasas fastigheter.

Från 1 januari 2020 trädde en ny organisation i kraft, med syfte att bättre svara mot samverkansavtalet med Stockholms stad och skapa bättre förutsättningar både för vardagsdrift och för strategisk planering, med det övergripande målet ökad kundnöjdhet.

Under 2020 gick bolaget med i Rättvist byggande för att på ett proaktivt och strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. 

Läs mer i årskrönikan 2020
Årskrönika 2020

 

Tidigare årskrönikor

Årskrönikan 2019
Årskrönika 2019

Årskrönika 2018
Årskrönika 2018

Årskrönika 2017
Årskrönika 2017

Årskrönika 2016
Årskrönika 2016

Årskrönika 2015
Årskrönika 2015

Årskrönika 2014
Årskrönika 2014

Årskrönika 2013
Årskrönika 2013

Årskrönika 2012 
Årskrönika 2012

Årskrönika 2011 
Årskrönika 2011

Årskrönika 2010
Årskrönika 2010

Årskrönika 2009
Årskrönika 2009

Årskrönika 2008
Årskrönika 2008

Årskrönika 2007
Årskrönika 2007

Årskrönika 2006
Årskrönika 2006

Årskrönika 2005  
Årskrönika 2005

 

 

 

 

 

Dela på: