Årsredovisningar

Här kan du ladda ned Micasa Fastigheters årskrönikor som pdf.

Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla dialogen med våra kunder. Bolaget har initierat en fördjupad dialog med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen kring förvaltningarnas förhyrningar på lång och kort sikt i syfte att gemensamt skapa en effektivare lokalanvändning. Under 2019 har Micasa Fastigheter startat upp sitt första nybyggnadsprojekt för ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Bolaget erhöll under året två markanvisningar för totalt 90 seniorboendelägenheter. Nya solcellsanläggningar har tagits i drift, vilket bidrar till stadens mål för en fossil- bränslefri stad 2040. Bolaget har även gjort insatser för att stärka tryggheten i och kring sina fastigheter. 

 

Läs mer i årskrönikan 2019
Årskrönika 2019

Tidigare årskrönikor

Årskrönika 2018:
Årskrönika 2018

Årskrönika 2017:
Årskrönika 2017

Årskrönika 2016:
Årskrönika 2016

Årskrönika 2015:
Årskrönika 2015

Årskrönika 2014:
Årskrönika 2014

Årskrönika 2013: 
Årskrönika 2013

Årskrönika 2012:   
Årskrönika 2012

Årskrönika 2011:   
Årskrönika 2011

Årskrönika 2010:   
Årskrönika 2010

Årskrönika 2009:   
Årskrönika 2009

Årskrönika 2008:
Årskrönika 2008

Årskrönika 2007:   
Årskrönika 2007

Årskrönika 2006:   
Årskrönika 2006

Årskrönika 2005:   
Årskrönika 2005

 

 

 

 

 

Dela på: