Årsredovisningar

Under året har bolaget fortsatt att arbeta utifrån stadens äldreboendeplan för att tillskapa nya vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder. Micasas första nyproducerade vård- och omsorgsboende i Rinkeby är färdigställt under 2022.

Bolaget har under året bytt driftleverantörer i syfte att utveckla driften av bolagets fastigheter. Funktionen Mina sidor har införts under året för direkhyresgäster, i syfte att förbättra informationen om status- och ge återkoppling på felanmälningar. Utöver det har bolaget också arbetat för att utöka möjligheten att återvinna matavfall, sänka energianvändningen och stärka sin soliditet.

Vill du ha tidigare år så kan du kontakta oss via e-post till: info@micasa.se

Till dokumentet Årsredovisning 2021.

 

Dela på: