Ägardirektiv och bolagsmål

Kommunfullmäktige beslutar om bolagets mål och uppgifter i samband med beslut om budget för Stockholms stad. I ägardirektiven framgår bolagets inriktning.

Ägardirektiv och bolagsmål 2021-2023

Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger och förvaltar servicehus, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, LSS-boenden och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Bolaget ska skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt.

Övergripande bolagsmål

  • Micasa Fastigheter ska vara ledande i att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter
  • Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets målgrupp med fastigheter som utmärker sig inom tillgänglighet och trygghet
Dela på: