För intygsskrivare

Detta är information till dig som ombeds skriva intyg för att bilägga ansökan om seniorbostad med hänvisning till Micasa Fastigheters särskilda förmedlingsregler för seniorbostäder.

I rollen som intygsskrivare ska du styrka, utifrån din kunskap om den sökande, att den sökande är ensam och orolig och/eller att nuvarande bostad inte är tillgänglig.

Den som skriver intyget ska vara:

  •  Vårdpersonal inom t ex primärvård eller rehabilitering:

- genom Stockholms läns landsting

- distriktssköterska, sjuksköterska

- läkare

- arbetsterapeut

- sjukgymnast

- kurator

- annan medicinskt sakkunnig

  • Biståndshandläggare där man har en pågående insats

- anställd av Stockholms stad

Som intyg används den blankett som finns på Bostadsförmedlingens webbplats. Se länk till höger på sidan.

I din roll som intygsskrivare ska du styrka det eller de behov som sökande har av en anpassad bostad. Du skriver intyg på uppdrag av den som söker seniorbostaden.

Bostadsförmedlingen gör en bedömning om den sökande uppfyller kriterierna för särskild förmedling.

För att prioriteras vid förmedling av seniorbostad hos Micasa, med hänvisning till de särskilda förmedlingsreglerna, ska den sökande vara mellan 65 och 85 år, vara skriven och bosatt i Stockholms stad och stå i Bostadsförmedlingens kö. Personer över 85 år omfattas också av de särskilda förmedlingsreglerna men behöver inget intyg.

Sökande ska också uppfylla Micasas villkor för bostaden, exempelvis intyg om inkomst. Sökande ska också uppfylla de kommunala bostadsbolagens gemensamma regler för godkännande av hyresgäst. 

Dela på: