Utemiljö

Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga gårdar som ska inbjuda till utevistelse och där belysning och val av växter bidrar till att skapa en trygg närmiljö.

Särskild omsorg ska läggas vid tillgänglighetsaspekter och vid höga upplevelsevärden i nära anslutning till byggnader och entréer. Utemiljön ska kunna upplevas även från balkong, fönster eller glasgång.

Micasa Fastigheters utemiljömål:

  • Tillgängliga, trygga och säkra utemiljöer
  • Inbjuda till utevistelse
  • Locka till rörelse och fysisk aktivitet
  • Erbjuda möjlighet till vila och rekreation
  • Val av växtmaterial ger upplevelser och trygghet
  • Förmedla hemkänsla
  • Erbjuda upplevelsevärden även för den som har svårt att komma ut eller ta sig långt.
Dela på: