Växtlighet som följer årstider och de boendes behov

Under ledning av Micasa Fastigheters trädgårdsmästare har en grupp konsulter utformat det senaste utemiljöprogrammet som ska säkerställa att Micasas fastigheter har vackra och tillgängliga trädgårdar.

Växtligheten och planeringen av den närmaste omgivningen är en viktig del för att skapa trivsel och inbjuda till utevistelse för de boende, deras gäster och personal.

- Utemiljöerna har en stor betydelse i våra boenden, säger Ramona Schrenk, dåvarande trädgårdsmästre. Många av hyresgästerna har svårt att komma ut och då blir närmiljön extra viktig för att stimulera och skapa harmoni.

Aspekter som belysning, underlag, tillgänglighet och val av växter bidrar till att skapa en trygg närmiljö. Tillgänglighet är också viktigt. Taxi och färdtjänst måste kunna ta sig fram till entréer och bra angöringsplatser behöver finnas.

Utevistelse och aktivitet

Trädgården ska inbjuda till utevistelse och aktivitet. Det kan vara sittplatser i både sol och skugga, eller genom rabatter och odlingslådor som kan nås även för den som sitter i rullstol. Det kan också innebära promenadslingor med hårt underlag och med bänkar och ledstänger på strategiska ställen. På några ställen har man satt ut enklare träningsredskap i trädgården.

- Tryggheten är en annan viktig parameter, fortsätter Ramona. Entréerna ska vara tydligt markerade och belysta när man kommer med buss eller färdtjänst. Och trädgården ska ha god genomsiktlighet.

En varierad och vacker växtlighet är stimulerande att ta del av och kanske påminner de boende om tidigare egna trädgårdar och planteringar. På många boenden finns odlingsgrupper som sköter om och kultiverar olika köksväxter och blommor.

Alltid något som blommar

Trädgården planeras med träd, buskar, perenner och årstidsblommor. I april planteras vårblommorna, samma på alla boenden, i krukor. I år är det till exempel förgätmigej, penningblad och två sorters penséer. Sedan kommer sommarblommorna framåt midsommar, och efter det planteras höstblommor.

- Det ska alltid vara något som blommar i trädgården, säger Ramona.

För att ha en vacker och prunkande trädgård krävs förstås omsorg och noggrann skötsel. Micasas boenden är indelade i tre olika skötselområden med externa entreprenörer som sköter växterna och gör underhåll efter våra direktiv.

Dela på: