HR-partner

Har du ett stort intresse för HR och vill arbeta både strategiskt och operativt gentemot chefer i verksamheten? Då kan du vara den vi söker.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som ägs av Stockholms stad. Vår huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Roll och arbetsuppgifter

Som HR-partner arbetar du i team med HR-generalist och du tillhör enheten HR, Kommunikation och Kvalitet som är en del av avdelningen Verksamhetsstöd. Du rapporterar till enhetschef för HR, Kommunikation och Kvalitet.

I din roll kommer du att stötta bolagets chefer brett inom HR området i såväl operativa som strategiska frågor, såsom vid personalärenden, arbetsrättsliga frågor och rehabiliteringsärenden. Du kommer även att bidra till utveckling av arbetssätt och driva olika projekt inom HR.

Läs mer och ansök


Dela på: