Kommunikationsansvarig

Nu söker vi en person till rollen som kommunikationsansvarig som ska leda företagets operativa och strategiska kommunikationsarbete. Du tillhör avdelningen för verksamhetsstöd och rapporterar till enhetschef för HR, kommunikation och kvalitet. I rollen ingår inget personalansvar.

Du behöver känna dig trygg i uppdraget och ha lätt för att vägleda chefer. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att ta ansvar och leda samt driva kommunikationsarbetet framåt i teamet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• samordna kommunikationsteamets arbete
• planera, driva och utveckla bolagets kommunikationsarbete
• utarbeta riktlinjer och kommunikationsplan
• säkerställa att internkommunikation stödjer den strategiska agendan och bolagets mål
• driva byggandet av bolagets varumärke och identitet
• identifiera, planera, driva och genomföra egna kommunikationsuppdrag.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att:
• publicera nyheter och information i bolagets kanaler
• förbereda och vara bolagets representant vid mässor, invigningar och studiebesök
• planera och leda kommunikationen för projekt i bolagets fastigheter.

Som kommunikationsansvarig tillhör du avdelningen för verksamhetsstöd och rapporterar till enhetschef för HR, kommunikation och kvalitet, i rollen ingår inget personalansvar. Du ansvarar för att samordna bolagets interna och externa kommunikation. I din roll ger du konsultativt stöd, utbildning och vägledning till VD, ledningsgrupp och chefer i kommunikationsstrategiska frågor. Du kommer att bedöma kommunikationsbehov, planera, formulera budskap, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. Vidare ansvarar du för grafisk profil, skyltmanual och bygga bolagets varumärke och innehåll i bolagets kommunikationskanaler samt bistå ansvarig utgivare.

Läs hela annonsen och ansök här>

 

Dela på: