Teknisk systemförvaltare, driftsystem

Är du vår nya kollega? Till rollen som Teknisk systemförvaltare, driftsystem söker vi nu en person som kan leda och samordna arbetet med att utveckla våra tekniska system för drift, säkerhet och energieffektivitet.

Arbetet innebär att tillsammans med leverantörer och kollegor säkerställa samordning och integrationslösningar vid modernisering av bland annat styrsystem, brandlarm, passage och andra tekniska fastighetsinstallationer samt att genomlysa och optimera systemuppsättningar i befintliga system.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • Ansvara för uppgraderingar och vidareutveckling av tekniska system

  • Stödja de tekniskt sakkunniga för olika teknikområden i bolaget

  • Styra och leda den operativa serverdriften som är outsourcad

  • Leda och samordna acceptans- och leveranstester

  • Leda möten och samordna teknikområden och integrationslösningar

  • Tillsammans med berörda i bolaget utveckla bolagets strategi och arbetssätt på området, och att stödja kollegor inom drift och nyproduktion i att göra rätt val för bolagets fastigheter i linje med dessa

  • Taktiskt driftansvar för de system som ingår i området inklusive integrationer mellan ingående system

Vi arbetar med förvaltningsmodellen pm3 som grund och i denna roll är du övergripande tekniskt ansvarig för en grupp av system som ingår i vår portfölj för fastighetsdrift.

Du bidrar också till en utveckling mot ett större nyttjande av nästa generations tjänster, och har ett ansvar i utvecklingsprojekt där vi prövar och inför ny teknik

Kvalifikationer och personliga egenskaper

För rollen krävs att du har god kompetens om olika typer av styrutrustning för värme, ventilation, kyla, rumsautomation m.m. Det kan handla om regulatorer, givare och ställdon som idag blir allt mer intelligenta. Din bakgrund kan till exempel vara från likvärdig tjänst eller från serviceområdet där du jobbat med motsvarande/liknande produkter.

Läs mer och ansök här>>

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela på: