Upphandlare

Vi söker en upphandlare till inköpsenheten som tillsammans med kollegorna på enheten ansvarar för att Micasa har tillgång till avtal för de varor, konsult- och entreprenadtjänster som krävs för att bolaget ska kunna utföra sitt uppdrag.

Arbetsuppgifter 

Som upphandlare tillhör du ekonomiavdelningen och arbetar på inköpsenheten. Tillsammans med dina kollegor ansvarar inköpsenheten för att Micasas har tillgång till avtal för de varor, konsult- och entreprenadtjänster som krävs för att bolaget ska kunna utföra sitt uppdrag. På enheten är vi i dagsläget två upphandlare, en inköpsassistent på 50% och en inköpschef.

I din roll kommer du att utifrån LOUs ramverk och interna riktlinjer driva och projektleda upphandlingar inom olika områden. Du är den som leder projektgruppen för respektive upphandling och ansvarar för hela processen från behovsanalys, framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud till upprättande och överlämning av avtal till avtalsägare. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor, interna beställare samt leverantörer i ditt dagliga arbete. Vi vill ha kul på vägen och verkar för att skapa en arbetsmiljö och en upphandlingsprocess där trygghet och enkelhet är i fokus.

I rollen ansvarar du för att planera, driva och genomföra egna upphandlingar i samråd med interna beställare. Du kommer även att:

 • parallellt driva flera upphandlingar/förnyade konkurrensutsättningar etc
 • aktivt delta i enhetens arbete med att identifiera, utveckla och implementera effektiva upphandlings- och inköpsprocesser
 • delta som stöd/resurs i kollegornas pågående upphandlingar
 • ha en dialog med och skapa ett mervärde för våra leverantörer
 • säkerställa att konkurrensen utnyttjas på ett affärsmässigt sätt och så att varor och tjänster köps in kostnadseffektivt, till rätt kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan
 • delta i bolagets arbete med avtalsuppföljning
 • följa utvecklingen inom inköpsområdet och bevaka rättsutvecklingen
 • utbilda och informera bolagets anställda.

Kvalifikationer

 • Du har en akademisk utbildning inom juridik, inköp, ekonomi eller motsvarande, alternativt YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling i kombination med flera års yrkeserfarenhet. Du kan även ha motsvarande kunskap om upphandling förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
 • Du har flerårig erfarenhet från en liknande roll.
 • Du har självständigt genomfört flera upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar enligt LOU/LUF och är väl förtrogen med de olika delmomenten i inköpsprocessen och LOU/LUF.
 • Du har god kunskap om direktupphandlingar samt avrop från centrala ramavtal.
 • Du har goda kunskaper i Office-paketet.
 • Du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift.

Det är meriterande om du har kunskap om:

 • AMA-AF, AFF, AB, ABT och ABK och dess tillämpningar
 • erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen.

Personliga egenskaper

Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och ditt arbete präglas av engagemang. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du ska kunna ansvara för flera upphandlingar samtidigt och snabbt kunna skifta fokus, och behöver därför vara strukturerad i ditt arbete och ha en förmåga att prioritera. Eftersom rollen är en intern stödfunktion behöver du vara serviceorienterad och en bra kommunikatör med god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt.

Du ansöker via Stockholms stads webbplats och ansökan ska vara inne senast 4 maj. 

Dela på: