VVS-projektledare

Micasa Fastigheter söker nu en VVS-projektledare. Känner du till branschreglerna för VVS-installationer och har dessutom erfarenhet av projektledning och entreprenadverksamhet kan du vara den vi söker!

Som VVS-projektledare hos Micasa Fastigheter ansvarar du bland annat för genomförande av tilldelade VVS-projekt inom underhåll, nyinstallation och utredningar som inte avser nyproduktion eller omställning av hel byggnad. Du leder och samordnar aktuella projekt så att målen för kvalitet, ekonomi, kundnöjdhet, miljö, tidplan och ekonomi uppnås.

I rollen ingår bland annat:

  • samordning och styrning av samtliga aktiviteter i projekt så att det blir tekniskt, ekonomiskt, kvalitativt och miljömässigt utfört på bästa sätt inom fastställd kontrakts kostnads- och tidsram.
  • identifiering av förbättringsåtgärder under projektering och genomförandet med speciellt fokus energieffektivisering.
  • rådgivande resurs för Micasas strategi och handlingsplaner avseende LOD, avfallskvarnar, system och metoder för att hindra mikrobakteriella föroreningar. Säker vatteninstallation.
  • medverkande i budgetarbetet tillsammans med förvaltningsorganisationen och våra sakkunniga i syfte att förstärka helhetssynen inför kommande projekt gällande kostnader och behov.
  • säkerställa att bolaget uppfyller fastighetsägar- och myndighetskrav i projektutförande.
  • driva och dokumentera bygg-, UE-, kontraktsparts-, arbetsmiljö-och kvalitetsmöten samt tillvarata bolagets/projektets intresse.
  • upphandling av entreprenör och/eller leverantör samt göra inköp av material och tjänster inom ramar för projektbeställning.
  • identifiering och bedömning av risker samt vidtagande av motåtgärder.
  • dokumentationsansvar vid överlämnande vid projektavslut.

Personliga egenskaper och kvalifikationer

För rollen krävs bland annat att du har eftergymnasial utbildning inom VVS eller motsvarande kunskaper via relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet från projektledning och entreprenadverksamhet samt affärsförhandling och du känner till  branschreglerna för VVS-installationer. Du har förmågan att identifiera utvecklingsbehov för processer och rutiner. 

Läs mer om tjänsten och ansök här!


Dela på: