Tillgänglighetsredogörelse

Micasa Fastigheter står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur micasa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från micasa.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till info@micasa.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på telefon 08-508 360 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till info@micasa.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt ut förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Några bilder saknar bra beskrivna alt-texter.
  • Sidan med pressmeddelanden och nyheter fungerar inte bra på mobiltelefon och läsplatta. Finns brister i den så kallade responsiva designen.
  • Text går att förstora med webbläsarens zoomfunktion men fungerar inte korrekt om större typsnitt är angett under inställningar.
  • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

    Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av micasa.se. 

Dela på: