Organisation och ledning

Micasa Fastigheter är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till
100 procent av Stockholms stad. Stockholms Stadshus AB är moderbolag för stadens bolagskoncern, som består av 16 dotterbolag.

Verksamheten styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Styrelseledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Styrelseordförande för Micasa Fastigheter är Torun Boucher (V).

I företagsledningen sitter 2 kvinnor och 3 män. Maria Mannerholm är VD sedan 2015.

 

Dela på: