Styrelse

Micasa fastigheters styrelse

Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. Styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande samt fem suppleanter.

Styrelsen revideras vart fjärde år, efter valet. Nya styrelsen tillträder i april året efter valet.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Meeting Plus, Stockholms stads system för styrelse- och nämndhandlingar. Styrelsehandlingar fram till och med april 2022 finns på INSYN.

Micasa fastigheters styrelse för perioden 2019-2023

 

LEDAMÖTER  
Robert Mjörnberg
Ordförande (V)

 

Michaela Hollis
Vice Ordförande (KD)

 

Jennyfer Redin
Ledamot (M)

 

Jesper Svensson

Ledamot (L)

 

 

Gunilla Almén
Ledamot (MP)

 

Björn Sund
Ledamot (S) 

 

Vakant
Ledamot (V)

 

 

 

SUPPLEANTER  
Edwin Erickson 
Suppleant (M)

 

Ulrika Ferell
Suppleant (M)

 

Gustav Nordin
Suppleant (L)

 

Sanna Eliasson
Suppleant (S)

 

Kerstin Denckert
Suppleant (V)

 

 

Dela på: