Styrelse

Micasa fastigheters styrelse

Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. Styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande samt fem suppleanter.

Styrelsen revideras vart fjärde år, efter valet. Nya styrelsen tillträder i april året efter valet.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Meeting Plus, Stockholms stads system för styrelse- och nämndhandlingar. Styrelsehandlingar fram till och med april 2022 finns på INSYN.

Micasa fastigheters styrelse för perioden 2023-2027

Torun Boucher, Ordförande (V)

 

 

Nike Örbrink, Vice ordförande (KD)

 

 

 

Foto kommer.

 

Felix Finnveden, Ledamot (S)
Ulrika Lorentzi, Ledamot (S)

Björn Sund, Ledamot (S)

Christoffer Hökmark, Ledamot (M)

 

Liso Norrman, Ledamot (L)

 

 

Foto kommer.

 

 

Amanda Hansson Åkerlind, Suppleant (S)

 

 

Foto kommer.

 

Robert Mjörnberg, Suppleant (V)

 

Magnus Lundin, Suppleant (MP)

 

 

Foto kommer.

 

Birgitta Thulin, Suppleant (M)

Richard Plym, Suppleant (M)

 

Dela på: