Styrelse

 

Micasa fastigheters styrelse

Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. Styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande samt fem suppleanter.

Styrelsen revideras vart fjärde år, efter valet. Nya styrelsen tillträder i april året efter valet.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Drygt tre veckor efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Insyn, Stockholms stads system för nämndhandlingar.

 

Detta är Micasa fastigheters styrelse för mandatperioden 2019-2021

 

LEDAMÖTER  
Michaela Hollis
Ordförande (KD)

 

Mirja Räihä
Vice Ordförande (S)

 

Jennyfer Redin
Ledamot (M)

 

Jesper Svensson

Ledamot (L)

 

 

Gunilla Almén
Ledamot (MP)

 

Björn Sund
Ledamot (S) 

 

Robert Mjörnberg
Ledamot (V)

 

 

SUPPLEANTER  
Edwin Erickson 
Suppleant (M)

 

Ulrika Ferell
Suppleant (M)

 

Gustav Nordin
Suppleant (L)

 

Sanna Eliasson
Suppleant (S)

 

Kerstin Denckert
Suppleant (V)

 

 

Dela på: