Styrelse

Micasa fastigheters styrelse

Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. Styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande samt fem suppleanter.

Styrelsen revideras vart fjärde år, efter valet. Nya styrelsen tillträder i april året efter valet.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Meeting Plus, Stockholms stads system för styrelse- och nämndhandlingar. Styrelsehandlingar fram till och med april 2022 finns på INSYN.

Micasa fastigheters styrelse för perioden 2023-2027

 • Torun Boucher, Ordförande (V)
 • Nike Örbrink, Vice ordförande (KD)
 • Felix Finnveden, Ledamot (S)
 • Ulrika Lorentzi, Ledamot (S)
 • Björn Sund, Ledamot (S)
 • Christoffer Hökmark, Ledamot (M)
 • Liso Norrman, Ledamot (L)
 • Amanda Hansson Åkerlind, Suppleant (S)
 • Robert Mjörnberg, Suppleant (V)
 • Magnus Lundin, Suppleant (MP)
 • Birgitta Thulin, Suppleant (M)
 • Richard Hellberg, Suppleant (M)
Dela på: