Så arbetar vi med anledning av covid-19

Vi följer Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, samarbetspartners eller medarbetare för smitta. Nedan kan du läsa om hur vi anpassar vår verksamhet och samtidigt ser till att den fungerar då vi får ett läge med ökad smittspridning. Vi har ett gemensamt ansvar att inte sprida smitta.

Hantering av felanmälningar och beställningar

Vi tar emot felanmälningar och utför felavhjälpande arbeten i alla våra hus. Inför projekt eller myndighetsbesiktningar i vård- och omsorgsverksamheter kontaktas verksamhetschefen på plats så att planering och utförande kan ske på bästa sätt. 

Så minskar vi smittspridning i våra hus

  • Vi sätter upp anslag i husen med information, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, om vad man som hyresgäst själv kan göra för att undvika att bli sjuk och smitta
  • Vi ökar städningen till samtliga ytor i fastigheterna och ser till att det finns möjlighet att hålla god handhygien
  • Vi begränsar de sociala ytorna i husen, och de aktivitetscenter som drivs av stadsdelsförvaltningarna stängs tillfälligt ned.

Vi har ett gemensamt ansvar

Det är viktigt att alla som vistas i Micasas fastigheter – medarbetare från oss, samarbetspartners, boende och verksamma – följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bidrar till att skydda varandra.  

Ta hand om varandra, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk

  • Vid symtom på smittsam infektion som exempelvis luftvägsinfektion, avstår vi från sociala kontakter
  • Vi stannar hemma vid flera av följande symtom: snuvig/snorig, nysningar, hosta, halsont, feber och väntar minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till jobbet eller vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten
  • Vi håller god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten ofta och noga i minst 30 sekunder
  • Vi spritar händer inför och efter besök i lägenheter
  • Vi fortsätter att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakta Micasa Fastigheter

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon:
08-508 360 01, eller via e-post: felanmalan@micasa.se

Mer information:

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: folkhalsomyndigheten.se. 

Du kan även läsa mer på 1177:s webbplats: 1177.se/Stockholm/. Där hittar du information på flera olika språk.

At folkhalsomyndigheten.se and 1177.se/Stockholm/ you can read information in different languages.

Dela på: