Så arbetar vi med anledning av covid-19

Vi fortsätter att följa Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, samarbetspartners eller medarbetare för smitta. Nedan kan du läsa om hur vi anpassar vår verksamhet och samtidigt ser till att den fungerar.

Hantering av felanmälningar och beställningar
Vi tar emot felanmälningar och utför felavhjälpande arbeten i alla våra hus. Inför projekt eller myndighetsbesiktningar i vård- och omsorgsverksamheter kontaktas verksamhetschefen på plats så att planering och utförande kan ske på bästa sätt. Läs mer om vad som gäller specifikt för verksamheter

 Så minskar vi smittspridning i våra hus  

  • Vi sätter upp anslag i husen med information, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, om vad man som hyresgäst själv kan göra för att undvika att bli sjuk och smitta
  • Vi har ökat städningen till samtliga ytor i fastigheterna och ser till att det finns möjlighet att hålla god handhygien
  • Vi begränsar de sociala ytorna i husen, och de aktivitetscenter som drivs av stadsdelsförvaltningarna har tillfälligt stängts ned.

Vi har ett gemensamt ansvar
Det är viktigt att alla som vistas i Micasas fastigheter – medarbetare från oss, samarbetspartners, boende och verksamma – följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ta hand om varandra, fortsätt hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk

  • Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår vi från sociala kontakter
  • Vi stannar hemma vid flera av följande symtom: snuvig/snorig, nysningar, hosta, halsont, feber och väntar minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till jobbet eller vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten
  • Vi håller god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten ofta och noga i minst 30 sekunder
  • Vi spritar händer inför och efter besök i lägenheter
  • Vi fortsätter att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakta Micasa Fastigheter  
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tfn:
08-508 360 01, eller via e-post: felanmalan@micasa.se

För information om covid-19
Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Mer information:
Frågor & svar Folkhälsomyndigheten 
Region Stockholms information 
Information Stockholms stad, för dig som är över 70 år

www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se/Stockholm/ hittar du information om corona-viruset på flera olika språk.

At www.folkhalsomyndigheten.se and www.1177.se/Stockholm/ you can read information about the corona virus in different languages.

Ovan gäller tillsvidare. Nya beslut fattas utifrån myndigheternas och stadens rekommendationer.

Dela på: