Inomhusmiljö

Det pågår ett ständigt arbete att förbättra och utveckla inomhusmiljön. Micasa Fastigheter arbetar med både den tekniska och estetiska miljön liksom tillgängligheten.

Micasa Fastigheter strävar alltid efter högsta möjliga tillgänglighet i fastigheterna oavsett vilka förutsättningar och behov hyresgästerna har.

Många olika faktorer påverkar inomhusmiljön såsom temperatur, buller, fukt, ventilation och belysning. Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas. Ett energisparprojekt har under ett antal år exempelvis förbättrat ventilationen i ett stort antal fastigheter.

Micasa Fastigheter har utvecklat ett eget system för tillgänglighet där varje fastighet vartannat år besiktas och bedöms enligt ett stort antal stränga kriterier.

Det handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan även exempelvis om att skyltar ska vara tydliga och allmänna utrymmen lätta att hitta i. Färg och form är viktigt och bolaget har därför utvecklat program som ska göra entréer och andra allmänna ytor så attraktiva som möjligt.

Tillsammans med Stockholms konst arbetar Micasa Fastigheter för att hyresgästerna ska få ta del av stadens konst.

 

Dela på: