Tillgänglighetsredogörelse

Micasa Fastigheter står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur micasa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från micasa.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till info@micasa.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på telefon 08-508 360 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till info@micasa.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Några bilder saknar bra beskrivna alt-texter.
 • Innehåll på webbplatsen är inte helt korrekt semantiskt uppmärkt i HTML-koden. Det finns även brister gällande rubrikstrukturen.
 • Kontrasten är dålig för några enstaka komponenter.
 • Länkar är inte tydligt urskiljbara från övrig brödtext på webbplatsen.
 • Sidan med pressmeddelanden och nyheter fungerar inte bra på mobiltelefon och läsplatta. Finns brister i den så kallade responsiva designen.
 • Formulär är inte fullt tillgängliga och fungerar dåligt i hjälpmedel som till exempel skärmläsare.
 • Text går att förstora med webbläsarens zoomfunktion men fungerar inte korrekt om större typsnitt är angett under inställningar.
 • Det finns komponenter och delar på webbplatsen som inte går att hantera med enbart tangentbord.
 • Tydlig fokusmarkering för länkar, knappar och formulärfält saknas.
 • HTML-koden validerar inte tillfredställande på webbplatsen.
 • Några komponenter som till exempel bildspel och sökfunktion för bostäder fungerar inte bra i hjälpmedel.
 • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

  Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av micasa.se. 

Dela på: