Hallitus

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:n hallituksen nimittää Tukholman kaupungin kunnanvaltuuston poliittisin perustein.

Micasa Fastigheterin puheenjohtajana toimii Clara Lindblom (V). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on oltava vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä sekä vähintään kolme ja korkeintaan seitsemän varajäsentä. Hallituksessa on nykyisin puheenjohtajan ohella kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä.

Micasa Fastigheterin hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Hieman yli kolmen viikon kuluttua hallituksen kokouksen jälkeen sen tarkistettu pöytäkirja julkaistaan Tukholman kaupungin lautakunta-asiakirjojen Insyn-järjestelmässä.

Jaa: