Övriga boenden

Vård- och omsorgsboenden

I ett vård- och omsorgsboende 
bor personer som behöver stöd eller vård natt och dag.  
Det finns alltid personal i boendet. 
Vård- och omsorgsboenden kan vara servicehus, 
tidigare sjukhem, gruppboenden och behandlingshem.

Det är oftast ett vårdföretag 
eller socialförvaltningen på uppdrag av en stadsdelsförvaltning
som driver vård- och omsorgsboenden.

Lägenheter och platser på vård- och omsorgsboenden 
förmedlas av stadsdelsförvaltningen. 
Därför måste du ansöka om ett vård- och omsorgsboende.
En biståndshandläggare prövar din ansökan
för att se om du har rätt till ett sådant boende. 
Kontakta biståndshandläggare i stadsdelen där du bor
för att få mer information. 
Längst ner på sidan finns en länk till kontaktuppgifter för stadsdelarna.

Servicehus

Ett servicehus är ett vård- och omsorgsboende 
för äldre personer som behöver stöd och vård i sitt hem. 
Micasa Fastigheter äger idag ett 20-tal servicehus.
Olika vårdföretag driver servicehusen
på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna.

Varje hyresgäst har sin egen lägenhet. 
Lägenheten har dusch, toalett och kök. 
Många av servicehusen har restaurang, kiosk, 
bibliotek, hårvård och fotvård. 
För de boende finns också verksamheter 
som personal leder och har hand om. 
Ibland kan till exempel gruppboenden
finnas inom samma fastighet som ett servicehus.

Lägenheter i servicehus  
förmedlas av stadsdelsförvaltningen. 
Därför måste du ansöka om lägenhet i servicehus.
En biståndshandläggare prövar din ansökan
för att se om du har rätt till ett sådant boende. 
Kontakta biståndshandläggare i stadsdelen där du bor
för att få mer information. 
Längst ner på sidan finns en länk till kontaktuppgifter för stadsdelarna.

Övriga fastigheter

Micasa Fastigheter har också korttidshem 
och skyddade boenden.
Oftast är det Socialförvaltningen 
som driver verksamheterna i dessa fastigheter.

Stadsdelsförvaltningen förmedlar den här sortens boende. 
Därför måste du göra en ansökan
hos din stadsdelförvaltning.
En biståndshandläggare prövar din ansökan
för att se om du har rätt till ett sådant boende. 
Kontakta biståndshandläggare i stadsdelen där du bor
för att få mer information.

Dela på: