Om Micasa

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 
är ett av Stockholms stads bolag.

Micasa Fastigheter äger och sköter 
Stockholms stads omsorgsfastigheter. 
En omsorgsfastighet kan vara 
ett vård- och omsorgsboende, 
ett behandlingshem eller en gruppbostad. 
Micasa Fastigheter äger och sköter också
flera seniorboenden och några studentboenden.

Micasa Fastigheter AB har 118 fastigheter
med sammanlagt ca 7 600 lägenheter.
Av dem är 1 683 seniorbostäder.

Dela på: